Ouders


Het belang van betrokken ouders

Wij vinden het heel belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind. U bent welkom om, buiten de ingeplande gespreksmomenten, bij de leerkracht te informeren naar de voortgang van uw kind. Hiervoor vragen wij u om een afspraak te maken met de leerkracht. Daarnaast vinden wij het prettig als u op school actief bent: bijvoorbeeld bij het begeleiden van activiteiten of het versieren van de school bij feesten.

Ouderavond

Jaarlijks is er een ouderavond op school: de informatieavond. Tijdens deze avond worden er zaken besproken die direct met het onderwijs van uw kind te maken hebben. U krijgt ook de gelegenheid om materialen in te zien en om vragen te stellen aan de leerkracht.

In groep 8 is er nog een tweede informatieavond over de doorstroom naar het voortgezet onderwijs.

Weekmail en Nieuwsbrief directie

Iedere week ontvangt u van de leerkracht(en) van uw kind(eren) de 'Weekmail'. Hierin staan bijzonderheden die in die week in de klas plaatsvinden. Daarnaast verschijnt er eenmaal per twee weken een nieuwsbrief namens de directie. Deze nieuwsbrief wordt via de mail en op papier verspreid.

Gesprekken over de voortgang van uw kind

Gedurende het schooljaar informeren wij u over de voortgang van uw kind.

Startgesprek en rapportgesprekken

Wij vinden het belangrijk om niet alleen óver de kinderen te praten, maar vooral ook mét de kinderen. Daarom voeren wij ouder-kind-leerkrachtgesprekken. Er zijn drie verplichte gesprekken per schooljaar en tussendoor twee rondes facultatieve gesprekken. Bij meer zorgen, kunnen er uiteraard extra gespreksmomenten plaatsvinden.