Ouders

 

Het belang van betrokken ouders

Wij vinden het heel belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind. U bent welkom om, buiten de ingeplande gespreksmomenten, bij de leerkracht te informeren naar de voortgang van uw kind. Hiervoor vragen wij u om een afspraak te maken met de leerkracht.
Daarnaast vinden wij het prettig als u op school actief bent: bijvoorbeeld bij het begeleiden van activiteiten of het versieren van de school bij feesten.

U kunt het reilen en zeilen op school volgen via de app: Parro. Hierin doen de leerkrachten mededelingen die de klas betreffen en worden nieuwsbrieven verstuurd.

Weekmail en Nieuwsbrief directie

Iedere week ontvangt u van de leerkracht(en) van uw kind(eren) de 'Weekmail'. Hierin staan bijzonderheden die in die week in de klas plaatsvinden.
Daarnaast verschijnt er eenmaal per twee weken een nieuwsbrief namens de directie. Deze nieuwsbrief wordt via de mail en op papier verspreid.

Gesprekken over de voortgang van uw kind

Gedurende het schooljaar informeren wij u over de voortgang van uw kind.

Startgesprek en rapportgesprekken

Wij vinden het belangrijk om niet alleen óver de kinderen te praten, maar vooral ook mét de kinderen.
Daarom voeren wij ouder-kind-leerkrachtgesprekken. Er is aan het begin van het schooljaar een startgesprek, en in maart en juni een rapportgesprek.

Heeft u of de leerkracht tussendoor behoefte aan een gesprek, dan kunt u altijd een afspraak maken!