De ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit ouders die de school helpen bij de uitvoering van activiteiten. 

Heeft u bijzondere talenten, leuke ideeën, wilt u zich inzetten om van de schooltijd van uw kinderen iets bijzonders te maken: meld u aan bij de ouderraad!

 

Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad: de MR. De MR bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. Er zijn jaarlijks 4 tot 6 bijeenkomsten. Indien nodig wordt er tussentijds extra vergaderd. De MR denkt actief mee en heeft advies- of instemmingsrecht op plannen van de directie of het bestuur. Er worden in de MR allerlei zaken besproken die op school spelen. Hieruit kunnen vragen aan of suggesties voor het team voortkomen. De directeur is op verzoek bij de vergadering aanwezig, maar is uitdrukkelijk geen lid van de MR.

Leden
Namens de ouders:
Said Aarrass, vader van Marwa (groep 6)

De MR is bereikbaar via: mr.catamaranlandlust@outlook.com