Activiteiten

Gedurende het schooljaar nemen de kinderen deel aan de volgende activiteiten:


Sportdag

Schoolreisje voor groep 1 t/m 7

Meerdaags schoolkamp voor groep 8

Excursies voor alle groepen naar culturele instellingen

Kunstschooldag groep 8

Samenwerking met buurthuis/bibliotheek

Samenwerking met Combiwel en West Beweegt voor naschoolse activiteiten

Samenwerking met sportbuurtwerk

Schooltuinen

In groep 6 starten de kinderen doorgaans in het voorjaar met de schooltuinlessen. Onder leiding van gediplomeerde tuinleiders leren de kinderen zelf zaaien en oogsten. Het oogsten gaat door aan het begin van groep 7. De bloemen en groenten die de kinderen hebben gekweekt, nemen ze mee naar huis.