Ouderparticipatie

Er zijn verschillende activiteiten waarvoor de hulp van ouders wordt gevraagd. U kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht of bij de ouderraad.

Ouderbijdrage

Ieder schooljaar wordt er gevraagd om de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. Deze bijdrage is vrijwillig, maar erg belangrijk voor de school. De ouderraad betaalt er dingen van die de kinderen en de sfeer op school ten goede komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vieringen.

Onze ouderbijdrage is vastgesteld op €55,- voor het oudste kind en €30 voor het tweede/derde/vierde kind etc. bij ons op school en moet uiterlijk in december betaald worden.

U kunt de ouderbijdrage overmaken op NL17 RABO 0171238796 op naam van De Catamaran Landlust met naam van uw kind(eren) en de groep(en) erbij vermeld alstublieft. Het kan zijn dat uw bank de melding geeft dat dit rekeningnummer nog op naam staat van 'Ver. Chr. Nat schoolond. Amsterdam'. Dit klopt. Dan kunt u op 'doorgaan' of 'goedkeuren' klikken dus.

Lukt het u niet de ouderbijdrage in één keer te betalen? Neem contact op met de directie om een betalingsregeling te treffen. Heeft u een stadspas met groene stip op naam van uw kind(eren)? Dan kan hiermee ook de ouderbijdrage worden voldaan.