VVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie

Wij werken samen met de voorschool van Unikidz, locatie Zeehelden. Onze onderbouw heeft regelmatig overleg met de pedagogisch medewerkers van de voorschool om de overgang van voorschool naar kleuterklas zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Onze voorschool is bereikbaar op tel. 085-5807015 of via de mail: informatie@unikidz.nl