VVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie

Wij werken samen met de voorschool van Impuls. Onze onderbouw heeft regelmatig overleg met de pedagogisch medewerkers van de voorschool om de overgang van voorschool naar kleuterklas zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Hier vindt u meer informatie over voorscholen van Impuls.

Onze voorschool is bereikbaar op tel. 020 684 24 62 of via de mail: vs.wiltzangh@impuls.nl