Vreedzame school

De Vreedzame School is een compleet programma om kinderen sociale vaardigheden en competenties te leren en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie bestaande uit zes blokken. Naast de lessen vinden we het belangrijk dat de kinderen het geleerde toepassen in andere situaties. We vragen ook aan ouders/verzorgers hierbij mee te helpen en het goede voorbeeld te geven.

vreedzaam