Verzuim en verlof

Onderwijstijd is kostbaar en daarom streven we ernaar zo veel mogelijk van deze tijd optimaal te benutten. We proberen, met hulp van de ouders, het schoolverzuim tot een minimum te beperken. Er kan sprake zijn van geoorloofd en van ongeoorloofd verzuim.

Wanneer is verzuim geoorloofd? Bij gewichtige omstandigheden is er sprake van geoorloofd verzuim. Hiervoor vraagt u verlof aan (bijv. voor een huwelijk of een sterfgeval in de familie) bij de directie middels een verlofformulier. Voor het opnemen van geoorloofd vakantieverlof gelden strenge regels waaraan u moet voldoen, wil dit verlof toegekend worden. Hier vindt u de twee formulieren voor het aanvragen van verlof.
Als uw kind ziek is of een doktersafspraak heeft, spreken we ook van geoorloofd verzuim. We vragen u dit voor 08.30 uur aan ons door te geven op tel. 020-6840451. Via de app Parro kunt u ook een bericht sturen.

Wanneer is verzuim ongeoorloofd?
Als uw kind zonder verlofaanvraag wegblijft van school.
Als uw verlofaanvraag wordt afgekeurd en uw kind blijft weg van school.
Ongeoorloofd verzuim wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.

Ook kan er sprake zijn van een te hoog schoolverzuim, door bijvoorbeeld ziekte en/of te vaak te laat. In dit geval nemen wij contact op met de ouders. Wanneer dit niet het gewenste effect heeft, wordt de leerplichtambtenaar ook ingeschakeld.

Hier kunt u meer lezen over de leerplicht en verzuim/verlofregels.